Timpiste

An bhfuil ospidéal sa cheantar seo?
Níl aon ospidéal sa cheantar seo
Tá ospidéal i dTamhlacht.

An raibh tú riamh san ospidéal?
Bhí mé ann uair amháin.

An raibh timpiste agat?
Bhí timpiste agam anuraidh.
Seo mar a tharla....

Ocáid
Mo bhreithlá a bhí ann
Bhí an cluiche ceannais ar siúl
Bhíomar ar ár laethanta saoire
Lá spraoi sa scoil a bhí le bheith ar siúl

Áit
Bhí mé deanach don scoil / chluiche / don cheolchoirm
Bhí me ag siúl / ag rothaíocht i dtreo na scoile / an phairc
Bhí mé ar mo bhealach abhaile ón scoil/siopa 7srl
Bhí mé i mo theach i m'aonar. Bhí mo thuismitheoirí ar laethanta saoire
Bhí mé ag an gcluiche peil/gceolchoirm
Bhí mé ag imirt ....

Go tobann
Gan aon choinne
Ar nós na gaoithe


Timpiste
Sciorr an carr /mé /Seán
Thit an crainn/stáitse 7srl anuas ar ...
Thit / leagadh mé den rothar
Bhuail an carr /mé in aghaidh an carr eile/imreoir eile
Thosaigh mé / Seán ag screadaíl leis an bpian
Bhí an carr / rothar in phraiseach
Bhí an imritheoir eile gortaithe go dona
Bhí mé slán sabháilte
Bhí mo cheann ag cur fola agus ghortaigh mé mo chos
Bhí mé /Seán gan aithne gan úrlabhra
Chuir Áine glaoch / fios ar an dochtúir / otharcharr / seirbhisí eigeandála
Tháinig an dochtúir / otharcharr/ na seirbhisí eigeandála gan aon mhoill
Bhí mo lamh /chos briste go dona / Bhí lámh Sheáin briste go dona
Cuireadh mé ar shinteáin
Bhí pian uafásach i mo cheann / lámh

Tógadh go dtí an ranna timpiste agus eigeandála mé
Déanadh x-ghathú ar mo lámh
Cuireadh obraid ar Sheáin
Shroich mo thuismitheoirí an t-ospideál
Cuireadh mo lámh i bplástar
Chaith Seán seachtain san ospidéal
Bhí ar Sheán maidí croise a úsáid

Críoch
Tá biseach orm anois buíochas le Dia.
Baineadh geit uafásach asam an lá sin
Ní dhéanfaidh dearmad go deor na ndeor ar an lá úd.
Is fada arís go n-imreoidh mé peil gan aon aird a thabhairt
No comments:

Post a Comment