An Aimsir Fháistineach Rialta

An Aimsir Fháistineach
1d Reimniú

  • Cuir -fidh nó - faidh le deireadh an bhriathar do mé, tú, sé, sí, sibh siad.
m. sh. Bris - Brisfidh mé : I will break
           Ól - Ólfaidh sé : he will drink

  • Chun muid a chuir in iúl cuir -fimid nó -faimid leis an deireadh.
m. sh. Bris - Brisfimid : we will break
          Ól - Ólfaimid : we will drink

2ú Reimniú

  • Do briathra a críochnaíonn le -aigh nó -igh tóg na litreacha sin agus cuir -óidh nó -eóidh leis
m. sh. Ceannaigh - ceannóidh mé : I will buy
           Deisigh - deiseóidh sé : he will fix

  • Chun muid a chuir in iúl tóg an deireadh agus cuir -eoimid nó -óimid leis
m.sh. Ceannaigh - ceannóimid: we will buy
          Deisigh - deiseoimid : we will fix

Foirm Cheisteach: An + urú+consan? - An gceannóidh tú?
                               An+0+guta? - An ólfaidh tú?
Foirm dhiultach : Ní +'h' - cheannóidh
                             Ní+0 - ólfaidh

No comments:

Post a Comment