Caitheamh Aimsire

Seo ceisteanna coitianta agus freagraí samplach don bhealtriail.
Athraigh na focla le líne futhú chun iad a bheith oiliúnach dhuit fhéin.

Cén caitheamh aimsire atá agat?
- Caithim m'am saor ag léamh, ag éiseacht le ceoil agus ag imirt rugbaí.
Cen sórt leabhar is maith leat?
- Is bréa liom leabhar fantasaíocht ar nós an sraith Twilight. Léim gach oíche ag dul a choladh dom. Tugann sé faoiseamh dom ón staidéir.
Agus cad faoin gceoil, cén sórt ceoil is maith leat?
-Is aoibhinn liom gach saigheas ceoil, ó ceol snág go dtí ceol rac.
An mbionn tú ag seinm aon uirlis ceoil?
-Is feidir liom sinm ar an giotar. Téim chuig ranganna giotar gach  trathnóna Aoine.
Cathain a théann tú ag imirt rugbaí?
- Bim ag traenáil gach Máirt agus Déardaoin ar feadh dhá uair a chloig. Bionn sé deacair uaireanta ach mothaíonn tú iontach ina dhiaidh.
An bhfuil tú ar aon foireann?
- Táim ar foireann na scoile. Bhuamar an cluiche ceannais ansin i mbliana. Fuair mé féin cúpla úd maith. Ní fhágaim an teilifis nuair a bhíonn an Corn Heineken ar siúl ach ní dóigh liom go mbeidh me ag féáchaint air i mbliana. Ag deireadh an lae is tabhachtaí mo chuid staidéir dom. Ní cheapaim go rachaidh mé go gairmiúil leis an rugbaí. Tá sé sách dáinséireach.
Cén duine spóirt is fearr leat?
- Is fearr liom beirt pearsa spóirt, Stan Wright mar gur bhuail mé leis uair agus bhí sé mar dhuine uasail agus an dara duine ná Ms. Coughlan a mhuineann sa scoil. Is captaen ar foireann rugbaí na mban í. Is inspiorad iontach í do dhaoine óige agus duine uasail í fhéin ar ndóigh!

No comments:

Post a Comment