Mo Cheantar

Seo ceisteanna coitianta agus freagraí samplach don bhealtriail.
Athraigh na focla le líne futhú chun iad a bheith oiliúnach dhuit fhéin.


bhfuil tú i do chonaí?
-Tám i mo chonaí i Leamhcán, sios an bothar ón scoil.
Déan cur sios ar do theach.
- Is teach dhá stór é le trí seomra codlata. Tá cistin, seomra suite agus seomra staidéir thios staighre.
Tá mo sheomra féin agam. Is bréa liom é. Tá na ballaí bán, na cuirtiní agus an cairpéid gorm freisin.
Cén seomra is fearr leat?
-Is fearr liom mo sheomra féin mar is m'áit fhéin é. Is maith liom bheith asam fhéin ó am go chéile.
An bhfuil gairdin agaibh?
- Tá gairdin againn os comhair an tí agus ar chúl an tí. Tá féar agus blathanna ag fás ann. Bíonn maim ag obair sa ghairdin ag an deireadh seachtaine.
Cad iad na haiseanna atá i do cheantar?
- Tá alán áiseanna i Leamhcán. mar shampla ionad siopadóireachta, buistéire, ollmhargadh, bainc, seipeál agus scoileanna. Bionn go leor le déanamh anseo mar tá club óige againn a mbíonn oscailte gach tráthnóna agus ag an deireadh seachtaine. Tá club spóirt i Leamháin chomh maith.
An maith leat Leamhcán?
- Is bréa liom Leamhcán mar is áit cairidiuil é a bhfuil stair ag baint leis. Tá an droichead is sine in Éireann againn.

No comments:

Post a Comment