Scoil

Seo ceisteanna coitianta agus freagraí samplach don bhealtriail.
Athraigh na focla le líne futhú chun iad a bheith oiliúnach dhuit fhéin.

Cad is ainm don scoil?
-Coláiste Phobail Leamhcáin is ainm don scoil. Is scoil measctha é. Tá timpeall ocht gcead dalta agus seasca muinteoir anseo.
Cén rang ina bhfuil tú?
-Tá mé i rang O'Driscoll.
Cad iad d'ábhar scoile?
-Déanaim aon n-ábhar déag. Sin iad Gaeilge, Bearla, Mata, Fraincis,
Eolaíocht, Stair, Tír Eolaíocht, Eacnamaíocht Bhaile, OSSP, Corpoideachas agus Mioltalóireacht.
Cén ábhar is fearr leat?
- Is fearr liom Gaeilge mar táim go maith aige agus is bréa liom an teanga
Cén ábhar nach maith leat?
-Ní maith liom Corpoideachas mar bím tuirseach traochta ina dhiaidh.
Cad iad na háiseanna sa scoil?
- Tá roinnt mhaith áiseanna sa scoil.Tá halla spóirt, bialann, pairceanna peil, cuirt leadóige agus cispheil agus seomra riomhaireachta mar shampla.
An maith an scoil?
- Is aoibhinn liom scoil. Buailim le mo chairde gach lá agus bionn craic maith againn.


No comments:

Post a Comment