Rólghlacadh

Tá na cartaí don rólghlacadh le fáil anseo...
http://www.examinations.ie/exam/An_Bhealtriail_Roghnach_2010_Ard_agusGnathleibheal_Cuid%203.pdf

Seo ceisteanna don rólghlacadh

 1. Céard faoin fógra?
 2. Cá bhfuil an x ?
 3. Cén contae/tír a bhfuil an x ?
 4. Cá fhad a bheidh an cúrsa/ sé ar siúl?
 5. Cén áit a bheidh an x ar siúl?
 6. Cén aois grúpa dóibh é?
 7. Cén sórt scoil í?
 8. Cad ba cheart duit a thabhairt leat?
 9. Cén dáta a bhfuil sé ar siúl/a thosaíonn sé?
 10. Cén sórt imeachtaí (spórt) atá ar fáil?
 11. Cé mhéad atá ar x /an mballraíocht?
 12. Céard a bhíonn ar siúl do x?
 13. Cén t-am a bhíonn sé ar siúl?
 14. Cé na laethanta a bhíonn sé ar oscailt?
 15. Cad iad na háiseanna do x ?
 16. Cad ar féidir leat cuairt a thabhairt ar?
 17. Cén táille atá le íoc don bhliain?
 18. Cén praghas atá ar na ticéid?
 19. Cad is ainm don rúnaí / ghníomhaire(agent)?
 20. Cén áit is féidir tuilleadh eolas a fháil?
 21. Cén uimhir theileafóin atá ag x ?
 22. Céard é an seoladh don suíomh gréasáin

No comments:

Post a Comment