Gearrscéal

Banríon an Uaignis
Eoin Ó Domhnaill                                                                                  
                                                                     

Eocharfhocail

Iarla - Earl
Saibhir - rich
Fuair a thuismitheoirí bás - his parents died
Cailiní an cheantar - girls in the area
Scéalta - stories
Uaimh - cave
Tobar - well (uisce)
Ag siúl na bá abhaile - walking the cattle home
Ab áille - most beautiful
A bhfaca sé riamh - he ever saw
Banríon - queen
An bpósfaidh tú mé - will you marry me
Ar choinneáil amháin - on one condition
Pósadh iad - they were married
Páistí - children
Rasaí capaill - horse racing
Rinne sé dearmad - he forgot
Abhaile leis - home with him
Léim an bhanríon agus na páistí - The queen and the children jumped
Chaith sé - he spent

Mothúcháin
Uaigneas
Brón
Grá
Áthas


Teamaí
Clann
Tuismitheoirí
Bás
An duine


No comments:

Post a Comment