An Aimsir Láithreach Rialta

An Aimsir Láithreach
1d Reimniú
  • Cuir -aím nó -ím do 'mé'
m. sh. Bris - Brisim : I break
           Féach - Féachaim : I watch
  • Cuir -ann-eann do tú, sé sí, sibh agus siad
m. sh. Bris - Briseann tú : you break
           Féach - Féachann sí : she watches
  • Chun muid a chuir in iúl cuir -aimid nó -imid leis
m. sh. Bris - Brisimid : we break
          Féach - Féachaimid : we watch

2ú Reimniú

  • Má chriochnaíonn an briathar ar -aigh nó -igh tóg an deireadh agus cuir -aim nó -im leis
m. sh. Ceannaigh - Ceannaím : I buy
           Deisigh - Deisím : I fix
  • Do briathra nach gcriochnaíonn ar -aigh nó -igh tóg an guta nó dhá ghuta dheireanach agus cuir -aim nó -im leis
m. sh. Oscail - Osclaím : I open
           Imir - Imrím : I play
  • Do tú, sé, sí, sibh agus siad déan mar a déantar thuas agus cuir -aíonn nó -íonn leis
m. sh. Ceannaigh - Ceannaíonn sé : he buys
           Oscail - osclaíonn siad : they open

  • Chun muid a chur in iúl cuir -aimid nó -imid leis
m. sh. Ceannaigh - Ceannaimid : we buy
           Imir - Imrimid : we play

Foirm cheisteach : An + urú roimh consain - An gceannaíonn tú?
Ach
                               An + 0 roimh ghuta - An osclaíonn tú?

Foirm diultach : Ní + seimhiú roimh chonsain - cheannaíonn
                    Ní + 0 roimh ghuta - osclaíonn                      
                          

No comments:

Post a Comment