Aimsir Chaite Néamhrialta

FC = Foirm Cheisteach
FD = Foirm Dhiultach


Abair   to say        
Duirt mé -  I said                      
Duirt tú  - you said            
Duirt sé /sí - he/she said                   
Duramar - we said         
Duirt sibh / siad - you said/ they said
. FC : An nduirt tú- did you say
. FD : Ni Duirt - didn't say

Beir    to catch
Rug mé - I caught
Rug tú - you caught
Rug sé/sí - he/she caught
Rugamar - we caught
Rug sibh /siad - you/they caught
. FC : Ar rug tú - did you catch
. FD : Nior rug - didn't catch

to be
Bhí mé - I was
Bhí tú - you were
Bhí sé/sí - he/she was
Bhíomar - we were
Bhí sibh /siad - you/they were
. FC : An raibh tú - were you
. FD : Ní raibh /Bhí - wasn't/was

Clois  to hear
Chuala mé - I heard
Chuala tú - you heard
Chuala sé/sí - he/she heard
Chualamar - we heard
Chuala sibh /siad - you/they heard
. FC : Ar chuala tú - did you hear
. FD : Nior chuala - didn't hear

Déan to make/do
Rinne mé - I did/made
Rinne tú - you did/made
Rinne sé /sí - he/she did/made
Rinneamar - we did/made
Rinne sibh /siad - you/they did/made
. FC : An ndearna tú - did you make/do
. FD :Ní dhearna / rinne - did / didn't      made/didn't make

Faigh to get
Fuair mé - I got
Fuair tú -you got
Fuair sé /sí he/she got
Fuaireamar - we got
Fuair sibh /siad - you/they got
. FC : An bhfuair tú - did you get
. FD : Ní bhfuair - didn't get

Feic to see
Chonaic mé - I saw
Chonaic tú - you saw
Chonaic sé /sí - he/she saw
Chonaiceamar - we saw
Chonaic sibh /siad - you/they saw
. FC : An bhfaca tú - did you see
. FD: Ní fhaca - didn't see

Ith to eat
D'ith mé - I ate
D'ith tú - you ate
D'ith sé/sí - he/she ate
D'itheamar - we ate
D'ith sibh /siad - you/they ate
. FC : Ar ith tú - did you eat
. FD : Níor ith - didn't eat

Tabhair to give
Thug mé - I gave
Thug tú - you gave
Thug sé/sí - he/she gave
Thugamar - we gave
Thug sibh/siad - you/they gave
. FC : Ar thug tú - did you give
. FD : Nior thug - didn't give
Tar to come
Thainig mé - I came
Thainig tú - you came
Thainig sé/sí - he/she came
Thanagamar - we came
Thainig sibh/siad - you/they came
. FC : Ar thainig tú - did you come
. FD : Nior thainig - didn't come

Téigh to go
Chuaigh mé - I went
Chuaigh tú - you went
Chuaigh sé/sí - he/she went
Chuamar - we went
Chuaigh sibh/siad - you/they went
. FC : An ndeachaigh tú - did you  go
. FD : Ni dheachaigh /chuaigh - didn't go/ went

        

No comments:

Post a Comment