Ceapadóireacht

Scéal/Eachtra
Frasaí úsaideach

An Aimsir
Is cuimhin liom an lá
Maidin fhuar i lár an fhomhair a bhí ann
Lá breá samhraidh a bhí ann
Ní raibh scamall sa spéir
Bhí gaoth bhog ag seideadh
Bhí an ghrian ag scoilte na gcloch
Bhí sé fuar
Bhí sé ag tuilleadh baistí
Bhí an spéir dorcha
Bhí an ghaoth ag seideadh
Bhí sé an ghaofar
Bhí sioc ar an mbothar
Bhí na crainn agus na pairceanna geal leis an tsneachta
Bhí sé ag cur sneachta go trom
Bhí scáth na hoiche titithe

An Ocáid
Usáid frasaí ón Timpiste agus ceolchoirm


Críoch
Ní dhéanfaidh dearmad go deor na ndeor ar an lá úd.

Seanfhocail:

Is minic a bhris béal duine a shrón

Many a time a man's mouth broke his nose.

Is maith an t-anlann an t-ocras

Hunger is a tasty sauce.
Ní hé lá na gaoithe lá na scoilbe.
A windy day is no day for thatching

Scéal an chait, a piscín.
The cat's life, its kitten.
Is deise cabhair Dé ná an doras.
God's help is nearer than the door.

Faigheann an tseanbhróg an tseanstoca.
The old shoe gets the old stocking

An té a bhíonn siúlach, bíonn sé scéalach agus an té a bhíonn scéalach bíonn sé bréagach.
He who travels is talkative, and he who is talkative tells untruths.

 An rud is annamh, is iontach.
What is rare is strangest.

Is maith an scéalaí an aimsir
Time is a good messenger (Time will tell).

Ní bhíonn airgead amadáin i bhfad ina phóca.
A fool's money doesn't remain for long in his pocket.

Tús maith leath na hoibre.
A good start is half the work.

Is é buille an phinn an buille is fealltaí.
The pen's blow is the most treacherous. (The pen is mightierthan the sword)

Ní thagann ciall roimh aois.
Sense doesn't come before age.

Bíonn blas ar an mbeagán.
A little tastes well.
Ar scáth a chéile a mhairimid.
We all exist in each others' shadow.

 
Is minic ubh mhór ag cearc bheag.
A small hen often has a large egg.

Fág an drochscéal san áit a bhfuair tú é.
Leave the bad tale where you found it.

Má bhíonn tú ar lorg cara gan locht, beidh tú gan chara go deo.
If you seek a friend without fault, you will be without one forever.

Chuirfeadh sé cosa faoi chearca duit.
He'd build a nest in your ear.

Is binn béal ina thost.
Silence is golden.

Is fearr an sláinte ná an táinte.
Health is better than wealth.

Beidh lá eile ag an bPaorach.
There will be another day

Is glas iad na cnoic i bhfad uainn.
Faraway hills are green.

Ní neart go cur le chéile.
Unity is strength.

Ní mar a síltear a bhítear.
Things are not always as they seem.

Aithníonn ciaróg ciaróg eile.
It takes one to know one.
 Is deas an rud an beagán ach é a dhéanamh go maith.
Little is best if well done.

Mol an óige is tiocfaidh sí.
Praise the youth and they will bloom.

 

 No comments:

Post a Comment